دانلود تحقیق فرازآوری مصنوعی

دانلود تحقیق فرازآوری مصنوعی

عملیات توسعه­ی میادین هیدروکربوری روز به روز پیچیده­تر و تکنولوژی­های بیشتری برای افزایش تولید در آنها استفاده می­شود هر میدان نفتی یا گازی از یک یا چند مخزن هیدروکربوری تشکیل شده است پس از عملیات حفر چاه و اصابت آن به مخزن، به دلیل فشار زیاد موجود در مخزن، جریان سیال به سوی دهانه خروجی چاه سرازیر می­شود
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل doc
حجم فایل 7145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

دانلود تحقیق فرازآوری مصنوعی

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

چكیده

بسیاری از چاه هایی که در لایه های نفتی مخازن تکمیل می شوند، برای مدت زمانی هرچند کوناه بصورت طبیعی نفت تولید می کنند. پس از آن انرژی مخزن برای تولید سیال هیدروکربوری بصورت طبیعی کافی نیست. یکی از راه حل های پیشنهادی برای جبران این انرژی کمک گرفتن از روش های فرازآوری مصنوعی همانند فرازآوری مصنوعی با گاز و یا فرازآوری مصنوعی با پمپ است. بدلیل برخی محدودیت های فرازآوری مصنوعی با گاز، روش فرازآوری طبیعی با گاز نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اصول کلی دو روش مشابه است اما در روش طبیعی، گاز تزریقی بجای سطح زمین از کلاهک گازی یا لایه های گازی مجاور تامین می شود. در روش فرازآوری طبیعی، گاز کلاهک یا لایه مجاور گازی از طریق مشبک کاری های ایجاد شده در جداری در این ناحیه، وارد فضای حلقوی شده و سپس گاز تولیدی از مشبک کاری ها با عبور از شیر کنترل جریان وارد لوله مغزی می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تولید از میادین هیدروکربوری تحت فرازآوری طبیعی با گاز با استفاده از لایه گازی می باشد.

فهرست عناوین

1 فصل اول مقدمه 1

1‌.1‌ بیان مسئله 2

1‌.2‌ ساختار سمینار 2

2 فصل دوم لزوم استفاده از فرازآوری 4

2‌.1‌ روشهای فرازآوری مصنوعی 8

2‌.2‌ وضعیت امروز نقش فرازآوری مصنوعی در توسعه میدانهای نفتی 9

2‌.3‌ معیارهای انتخاب روشهای روش فرازآوری 12

2‌.3‌.1‌ ویژگیهای چاه و مخزن 14

2‌.3‌.2‌ محل واقع شدن میدان 14

2‌.3‌.3‌ مشکلات عملیاتی 15

2‌.3‌.4‌ شرایط اقتصادی 15

2‌.3‌.5‌ پیاده سازی روشهای انتخاب فرازآوری مصنوعی 16

2‌.4‌ عملکرد چاه 17

2‌.4‌.1‌ رابطه کارایی جریان 17

2‌.4‌.2‌ عملکرد عمودی جریان 19

2‌.4‌.3‌ تحویل دهی چاه 21

2‌.4‌.4‌ شاخص تولید 23

2‌.5‌ شاخص بهرهدهی 24

2‌.6‌ منحنی عملکرد جریان 25

2‌.6‌.1‌ خواص IPR خطی 26

2‌.6‌.2‌ چه موقع میتوان رابطه IPR خطی را به کار برد؟ 26

2‌.6‌.3‌ چه موقع نمیتوان از رابطه IPR خطی استفاده کرد؟ 26

2‌.6‌.4‌ انحراف IPR از حالت خطی 27

2‌.7‌ رسم منحنیهای IPR با استفاده از روش Vogel 28

2‌.8‌ توسعه روش Vogel 31

2‌.8‌.1‌ روش Standing 31

2‌.8‌.2‌ روش Fetkovich 32

2‌.9‌ جریان طبیعی 33

2‌.9‌.1‌ اثر فشار سر چاه بر جریان طبیعی 34

2‌.9‌.2‌ اثر GLR بر روی جریان طبیعی 34

2‌.9‌.3‌ اثر تغییر منحنی IPR بر روی جریان طبیعی 35

3 فصل سوم فرازآوری مصنوعی با گاز 36

3‌.1‌ فرازآوری با گاز 37

3‌.2‌ فرازآوری مصنوعی با گاز 38

3‌.2‌.1‌ تاریخچه فرازآوری مصنوعی با گاز 39

3‌.2‌.2‌ فرازآوری با گاز پیوسته 43

3‌.2‌.3‌ فرازآوری با گاز نا پیوسته 43

3‌.2‌.4‌ سیستم فرازآوری مصنوعی با گاز 44

3‌.2‌.5‌ توابع سیستم فرازاوری با گاز: 45

3‌.2‌.6‌ اجزای سیستم 45

3‌.2‌.7‌ سیستم توزیع فرازآوری با گاز 45

3‌.2‌.8‌ منحنی عملکرد چاه گاز رانی(GLPC) 46

4 فصل چهارم فرازآوری طبیعی با گاز 48

4‌.1‌ فرازآوری طبیعی با گاز 49

4‌.2‌ تاریخچه فرازآوری طبیعی با گاز 51

5 فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 56

5‌.1‌ مقدمه 57

منابع و مراجع 60

عملیات توسعه­ی میادین هیدروکربوری روز به روز پیچیده­تر و تکنولوژی­های بیشتری برای افزایش تولید در آنها استفاده می­شود. هر میدان نفتی یا گازی از یک یا چند مخزن هیدروکربوری تشکیل شده است. پس از عملیات حفر چاه و اصابت آن به مخزن، به دلیل فشار زیاد موجود در مخزن، جریان سیال به سوی دهانه خروجی چاه سرازیر می­شود. با تولید از مخرن به مدت طولانی و کاهش فشار مخزن، نرخ تولید نیز کاهش می­یابد تا اینکه فشار به حدی می­رسد که دیگرسیالی تولید نمی­شود. علاوه برفشار مخزن، عوامل دیگری مانند خواص سنگ مخزن، میزان تخلخل و نیز دمای مخزن در میزان تولید مؤثرند. نیرویی که عامل اصلی تولید در مخزن است را مکانیسم رانش می­نامند. مهم­ترین مکانیسم­های رانش در مخازن گازی شامل انبساط سنگ و سیال مخزن[1]، رانش توسط سفره آبده مخزن[2] و یا ترکیبی است.]1[

در مقابل این نیروها، نیروهایی نیز جلوی تولید را می­گیرند، که مهمترین آنها فشار موئینگی و نیروی اصطکاک حاصل از حرکت سیال است. برای تولید سیال، نیروهای رانش باید بر نیروهای مخالف غلبه و موجب رانش سیال به داخل چاه و از آن جا به سطح زمین گردد. در صورتی که نیروها نتوانند بر نیروهای مقاوم غلبه کنند؛ سیال درون مخرن به دام افتاده که در این صورت در بسیاری از موارد با عملیاتی نظیر شکافت هیدرولیکی یا اسیدکاری یا ایجاد تغییر در ویژگیهای مخزن بعد از مشبک کاری مشکل تولید را بر طرف می­کنند.

نیرویی که باعث راندن سیال از مخازن زیرزمینی به سطح زمین می­شود، بوسیله­ی مکانیسم­های رانش تامین می­گردد. به تدریج و در طی زمان تولید از یک طرف اشباع هیدروکربور سنگ مخزن کم شده و از طرفی نیروی رانش مخزن کاهش می­یابد.این تغییرات ممکن است همانطور که در شکل 2-1 نشان داده شده است، منجر به قطع تولید سیال شود.


[1] Reservoir Rock & Fluid Expansion

[2] Water Drive

مقاله بررسی روش های پیشرفته فرازآوری مصنوعی در تولید چاه ها

بررسی روش های پیشرفته فرازآوری مصنوعی در تولید چاه ها … راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله … کلیدواژهها: فرازآوری مصنوعی/پمپهای درون چاهی ، تزریق گاز/تولید ازچاه …
مقاله بررسی انواع روشهای فرازآوری مصنوعی و انتخاب مناسبترین روشب …

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله … خرید و دانلود PDF مقاله … در این مقاله انواع روشهای فرازآوری مصنوعی بررسی و مناسبترین روش برای مخازن ایران معرفی شده است .
مقالات حاوی کلیدواژه “فرازاوری مصنوعی” – جویشگر علمی فارسی (علم نت)

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE – 1396. کلیدواژه: … بررسی روشهای فرازآوری مصنوعی در مخازن هیدروکربنی و انتخاب بهینهترین روش با استفاده از شبیه سازی … دانــلود رایگان صفحات ابتدایی از ganj. irandoc.ac.ir …
دانلود تحقیق فرازآوری مصنوعی – بلاگخون

دانلود تحقیق فرازآوری مصنوعی. عملیات توسعهی میادین هیدروکربوری روز به روز پیچیدهتر و تکنولوژیهای بیشتری برای افزایش تولید در آنها استفاده میشود هر میدان …
دانلود تحقیق فرازآوری مصنوعی – دانلود فایل های مورد نیاز

17 ژوئن 2018 … یکی از راه حل های پیشنهادی برای جبران این انرژی کمک گرفتن از روش های فرازآوری مصنوعی همانند فرازآوری مصنوعی با گاز و یا فرازآوری مصنوعی با …

پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس

پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس

پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس

پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس شامل 41 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان مدیریت و علوم تربیتی کاربرد دارد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 41
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی علوم تربیتی

توضیحات کامل

پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس

 

پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس شامل 41 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان مدیریت و علوم تربیتی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

 

مقدمه

رهبری عبارت است از تعیین مسیر حرکت و کمک کردن به افراد برای انجام کارهای درست. اما با این وجود می‌تواند چیزهای بسیار دیگری را نیز در بر بگیرد!

به طور خاص، رهبری یک فرآیند بلندمدت است (به شیوه ای کاملا عملی و واقعی) که درآن هر اقدامی عواقب خود را در پی دارد و هر کاری که انجام بدهید (چه درست و چه غلط) نتیجه‌ی آن را خواهید دید.

مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس (Dunham and Pierce) به شما کمک می‌کند تا پیرامون این موضوع به تفکر بپردازید و درک کنید که انتخاب یک رویکرد مثبت و بلند مدت به رهبری تا چه اندازه می‌تواند مهم باشد.

در این متن نگاهی خواهیم کرد به این مدل و خواهیم دید که چرا درک این مدل از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین چگونگی به‌کارگیری این مدل و نکات آن در موقعیتی که در آن قرار می‌گیرید را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

فرآیند رهبری

این مدل رابطه‌ی بین چهار عامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت یا شکست در رهبری را نشان می‌دهد. این عوامل عبارتند از:

1.            رهبر: شخصی که مسئولیت تیم را بر عهده دارد و عملکرد گروه را هدایت می‌کند.

2.            افراد گروه(پیرو): افرادی هستند که در انجام وظایف و پروژه‌ها از رهبر پیروی می‌کنند.

3.            زمینه‌ی کار: موقعیتی است که در آن کار انجام می‌شود. به عنوان مثال، می‌تواند کار منظم روزانه، یک پروژه‌ی فوریتی یا یک کار چالشی و بلند‌مدت باشد. زمینه‌ی کار می‌تواند محیط فیزیکی، منابع موجود و رویدادها را در سازمان‌های بزرگ‌تر در بر بگیرد.

4.            نتایج: حاصل از فرایند هستند که می‌توانند شامل اهداف خاص، توسعه و ارائه‌ی محصولات با کیفیت بالا یا حل یک مشکل در بخش خدمات مشتریان باشد. همچنین جنس این نتایج می‌تواند خروجی‌های نرم  نظیر افزایش اعتماد و احترام میان رهبر و افراد گروه یا افزایش روحیه‌ی تیم را نیز در بر بگیرند.

این مدل نشان می‌دهد که چگونه رهبر، افراد گروه و زمینه‌ی کار با هم ترکیب شده و خروجی‌ها و نتایج را تحت تأثیر قرار می‌دهند و همچنین چگونگی اثر‌گذاری بازخورد نتایج بر رهبر، افراد و زمینه‌ی کاری را به تصویر می‌کشد.

مهم‌تر از همه این که این مدل نشان می‌دهد که رهبری یک فرآیند مستمر و پویاست. بنابراین بسیار مهم است که با توجه به زمینه‌ی کاری و خروجی‌ها انعطاف پذیر باشید و به‌طور پیوسته روی روابط‌تان با افراد خود سرمایه‌گذاری کنید.

و … 

 

فهرست مطالب

مقدمه

مدل فرآیند رهبری چیست؟

فرآیند رهبری

چگونگی پیاده‌سازی مدل

ایجاد بازخورد منظم

آگاهی از عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها

رهبریِ صادقانه و اخلاقی

انتخاب درست و مناسب سبک رهبری

هوشیاری و آگاهی در تخصیص وظایف

تمرکز کردن بر توسعه‌ی روابط

پایان

 

عنوان : مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس

فرمت : پاورپوینت

حجم : 352 کیلوبایت

تعداد صفحات : 41

 

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

 

پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس|دانلود طلائی

دانلود بهترین فایل پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس شامل 41 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای …
مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس و نحوه پیادهسازی آن | چطور

3 ژوئن 2018 … مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس (Dunham and Pierce) به شما کمک میکند تا پیرامون این موضوع به تفکر بپردازید و درک کنید که انتخاب یک …
دانلود کامل پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس – تیتیل فایل

5 نوامبر 2017 … پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس شامل 41 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای …
مدل رهبری | بات نگار

پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس شامل 41 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد .
دانلود برتر پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس – داروگ فایل

3 نوامبر 2017 … پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس شامل 41 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای …

پاورپوینت بررسی طرح مرمت و احیای سرای حاج ابراهیم

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

پاورپوینت بررسی طرح مرمت و احیای سرای حاج ابراهیم

askpaperm1.niloblog.com/پاورپوینت-بررسی-احیای-ابراهیم.p23

ذخیره شده

توضیحات کامل : پاورپوینت بررسی طرح مرمت و احیای سرای حاج ابراهیم در 103 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt. فهرست مطالب: مقدمه روش تحقیق مقدمه ای بر …

پاورپوینت طرح مرمت و احیای سرای حاج ابراهیم زنجان – file

muso.parsiblog.com/Posts/…/پاورپوينت+طرح+مرمت+و+احياي+سراي+حاج+ابراهيم+زنجان/
فهرست مقدمه روش تحقیق مقدمه ای بر شناخت بازارها شناخت شهر زنجان از ابعاد گوناگون آشنایی کلی با بازار زنجان آشنایی جامع با سرای حاج ابراهیم توصیف عمومی بنا

پاورپوینت طرح مرمت و احیای سرای حاج ابراهیم زنجان – وبلاگ …

downloadposhefile.blogia.ir/2017/12/23/پاورپوینت-طرح-مرمت-و-احیای-سرای-حاج-ابر/

ذخیره شده

۲ دی ۱۳۹۶ – پاورپوینت طرح مرمت و احیای سرای حاج ابراهیم زنجان … برچسب‌هاابراهیم، احیا، بررسی، پاورپوینت، پاورپوینت سرای حاج ابراهیم، پاورپوینت طرح …

آموزش سیم پیچی موتور Ac

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

آموزش سیم پیچی موتور Ac همراه با محاسبات وفرمول ها – soft (( * …

beinasoft.mihanblog.com/extrapage/moto

ذخیره شده

مشابه

تعیین تعداد دو ر هر کلاف از سیم پیچی موتور و همچنین محاسبه ی قطر سیم مورد نیاز به یک سری اطلاعات نیاز دارد که در این اطلاعات بعضی از اصطلاحات خاص سیم پیچی …

آپارات – روش سیم پیچی موتور

https://www.aparat.com/result/روش_سیم_پیچی_موتور

ذخیره شده

فیلم آموزش سیم پیچی موتور · سایت تخصصی … فیلم و انیمیشن سیم پیچی موتورها-(4)کلاف پیچی مجدد موتور … نحوه سیم پیچی آرمیچر موتور یونیورسال لباسشویی.

کتاب سیم پیچی الکترو موتورهای سه فاز به صورت PDF – …

https://www.noavarangermi.ir › رشته برق › برق قدرت – الکترونیک

ذخیره شده

مشابه

۲۱ آذر ۱۳۹۴ – sim pichi electro motor three phase 12516 کتاب سیم پیچی الکترو موتورهای سه فاز به صورت … اول به دیاگرام های سیم بندی اختصاص دارد و در آن نقشه های سیم پیچی را در … برچسب ها: PDF رایگان سیم پیچی الکترو موتور سه فاز – PDF کتاب …. پروژه سیمولینک کنترل سرعت موتور القایی AC تک فاز با MATLAB.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

ساخت وبلاگ رایگان در نگارا بلاگ

نگاروبلاگ سيستمي است قدرتمند كه به شما اين امكان را ميدهد تا بتوانيد به سادگي وبلاگ شخصي خود را ساخته و به انتشار محتواي خود بپردازيد . ثبت وبلاگ در سيستم ما به صورت رايگان مي باشد و شما ميتوانيد به سادگي وبلاگ مورد نظر خود را ايجاد نمائيد. از امكانات سيستم ما ميتوان به موارد زير اشاره كرد: :

» اختصاص یک آدرس اینترنتی (http://Yourname.negarablog.ir )
» امكان ايجاد وبلاگ به صورت كاملا رايگان و بدون نياز به هيچ هزينه
» محيطي جذاب و كاربر پسند و ساده جهت راحتي اعضاء
» ویرایشگر قدرتمند تحت وب جهت انتشار محتوي مورد نظر
» امكان ايجاد ويرايش و انتخاب قالب هاي گوناگون متناسب با نوع محتوي شما
» امكان دسته بندي محتوي بر اساس موضوعات مختلف
» امكان ارسال دو مرحله اي مطالب به صورت ادامه متن
» امكان دريافت نظرات بازديد كنندگان وبلاگ شما
» امكان تعيين نحوه دريافت نظرات بازديد كنندگان
» امكان تائيد نظرات خوانندگان و بازديد كنندگان وبلاگ شما
» امكان ارسال تصوير وبلاگ و انتشار توضيحاتي در مورد وبلاگ
» ايجاد لينك هاي مجزا براي هر يك از ارسال هاي شما
» امكان ثبت لينك دوستان و نمايش آنها
» امكان بک آپگیری و تهینه نسخه پشتیبان از وبلاگ
» سیستم rss خوان برای دریافت مطالب دیگر سایتها و وبلاگها
» و …

نگاروبلاگ سيستمي است قدرتمند كه به شما اين امكان را ميدهد تا بتوانيد به سادگي وبلاگ شخصي خود را ساخته و به انتشار محتواي خود بپردازيد . ثبت وبلاگ در سيستم ما به صورت رايگان مي باشد و شما ميتوانيد به سادگي وبلاگ مورد نظر خود را ايجاد نمائيد. از امكانات سيستم ما ميتوان به موارد زير اشاره كرد: :

» اختصاص یک آدرس اینترنتی (http://Yourname.negarablog.ir )
» امكان ايجاد وبلاگ به صورت كاملا رايگان و بدون نياز به هيچ هزينه
» محيطي جذاب و كاربر پسند و ساده جهت راحتي اعضاء
» ویرایشگر قدرتمند تحت وب جهت انتشار محتوي مورد نظر
» امكان ايجاد ويرايش و انتخاب قالب هاي گوناگون متناسب با نوع محتوي شما
» امكان دسته بندي محتوي بر اساس موضوعات مختلف
» امكان ارسال دو مرحله اي مطالب به صورت ادامه متن
» امكان دريافت نظرات بازديد كنندگان وبلاگ شما
» امكان تعيين نحوه دريافت نظرات بازديد كنندگان
» امكان تائيد نظرات خوانندگان و بازديد كنندگان وبلاگ شما
» امكان ارسال تصوير وبلاگ و انتشار توضيحاتي در مورد وبلاگ
» ايجاد لينك هاي مجزا براي هر يك از ارسال هاي شما
» امكان ثبت لينك دوستان و نمايش آنها
» امكان بک آپگیری و تهینه نسخه پشتیبان از وبلاگ
» سیستم rss خوان برای دریافت مطالب دیگر سایتها و وبلاگها
» و …

ثبت نام: ثبت نام و ساخت وبلاگ فارسی | پرشین بلاگ

https://persianblog.ir/register

ذخیره شده

پرشین بلاگ اولین سرویس ارائه دهنده خدمات ساخت وبلاگ رایگان فارسی می باشد که در آستانه پانزده سالگی؛ همچنان مانند روز اول با انگیزه و پرقدرت به فعالیت هایش ادامه …
وارد نشده: نگارا

ایجاد یک وبلاگ جدید (ثبت و ساخت یک وبلاگ جدید) – BLOGFA

https://www.blogfa.com/newblog.aspx

ذخیره شده

مشابه

BlogFa – Free Persian Weblog Service. … ثبت و ایجاد وبلاگ جدید … عنوان وبلاگ: … ایمیل خصوصی در وبلاگ نمایش داده نمی شود و تنها برای ارسال کلمه عبور و پیامهای … 2-بلاگفا یک سایت خصوصی است و ممکن است جهت تامین نیازهای مالی خود اقدام به …
وارد نشده: نگارا

ثبت وبلاگ – تیبا بلاگ | ساخت وبلاگ رایگان

tibablog.ir/index.php?url=register

ذخیره شده

تیبا بلاگ ساخت وبلاگ رایگان فارسی با امکانات حرفه ای و نامحدود.
وارد نشده: نگارا

پاورپوینت اصول بازار شناسی، بازاریابی و مدیریت بازار

پاورپوینت اصول بازار شناسی، بازاریابی و مدیریت بازار

پاورپوینت اصول بازار شناسی، بازاریابی و مدیریت بازار

این پاورپوینت در مورد اصول بازار شناسی، بازاریابی و مدیریت بازار در 160 اسلاید زیبا می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 160
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

پاورپوینت اصول بازار شناسی، بازاریابی و مدیریت بازار

سیستم های چندگانه یک سیستم بازاریابی عبارت اند از:

1- سیستم اطلاعات بازاریابی

2- سیستم برنامه ریزی بازاریابی

3- سیستم سازمانی بازاریابی

4- سیستم کنترل بازاریابی

     بازاریابی و مدیریت بازار یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرایند مبادله منابع می‏باشد.

نیاز کمبودی است که توسط فرد احساس می شود یا به عبارت دیگر نیاز عبارت است از حالت محرومیت احساس شده در فرد که این محرومیت آرامش و تعادل آدمی را بر هم زده و در او انگیزه ای برای ارضای آن پدید می آورد.بعضی از این نیازها ذاتی و بعضی از آنها هم اکتسابی می باشند  که باید ارضاء شوند.

هنگامی که مردم برای ارضای نیازهای خود در مورد خرید و فروش کالا تصمیمی را اتخاذ می کنند عمل مبادله صورت می گیرد.

همه مسائل سازمان‌ها در سیستمی به هم تنیده و در فرایند کنش متقابل با یکدیگر نمومی یابند و هیچ مسأله‌ای در سازمان‌ها جدای از سایر مسائل رخ نمی‌دهد.
•شرکت ها بتوانند شرایط پیرامون خود را بشناسند
•تحیلی مشخص از شرایط پیرامونی به عمل آورند
•در صورت وجود مسئله‌ای در آن، راه‌های حل مناسب را پیدا کنند و به کار برند.

تعریف مشتری

 مشتری چیست و كیست و چرا وجودش تا این حد برای سازمانهای فروشنده بسیار مهم و حیاتی است؟

درفرهنگ بازار، مشترى فردى است که توانایى و استعداد خرید کالا و یا خدمتى را داشته باشد، که این توانایى و استعداد به صورت توأم در فرد بروز کرده و انتخاب و عمل خرید انجام مى پذیردهر سازمانی كه وظیفه خطیر فروش كالا یا خدمات را بر عهده می گیرد وارد جاده ای می شود كه در این جاده مسایل گوناگونی در مسیرش قرار می گیرند كه ناچار است به هر طریق ممكن از پس آنها برآید تا به مقصود خود یعنی دستیابی به مشتریان نایل آید

امروزه شركت‌ها دریافته‌اند كه نگهداری یك مشتری قدیمی بسیار كم هزینه‌تر از پیدا كردن یك مشتری جدید است. بررسی‌های آماری و تجربیات زیادی در این زمینه وجود دارد كه این نظر را تأیید می‌كند.براساس اصل پاریتو، چیزی در حدود 20% از مشتریان یك شركت، تأمین كنندة تقریباً 80% سود شركت هستند.

براساس نتایج حاصل از بررسیها در بخش فروش شركتها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف، مشخص شده است كه برای فروش كالایی به یك مشتری جدید چیزی در حدود 4 تا 8 بار مراجعة حضوری به فرد مورد نیاز است این در حالی است كه 2 یا 3 بار مراجعة حضوری به یك مشتری قدیمی برای فروختن جنسی جدید به او كافی است.
*هدف از بازاریابی تلفنی گرفتن وقت از مخاطب برای ملاقات حضوری است، لذا از ارائه اطلاعات زیاد خودداری كنید
*در هنگام صحبت با تلفن چای نخورید، سیگار نكشید، روزنامه نخوانید و…
*برای وقت مشتری ارزش قائل شوید
*روی بعضی از مواضع پافشاری نكنید
*تصویر درستی از خود ارائه دهید
*با سرعت مناسب صحبت كنید
*سوالهای غیرمرتبط و یا حتی خصوصی مطرح نكنید
*خانمها از اصطلاحات مردانه و آقایان از اصطلاحات زنانه نباید استفاده كنند
*سعی كنید سوالها و اعتراضات مشتریان را پیش بینی كنید
*مدیریت ارائه اطلاعات داشته باشید، لازم نیست به همه سوالها پاسخ دهید
*صدایتان را ضبط كنید و به آن گوش دهید

سیستم های چندگانه یک سیستم بازاریابی عبارت اند از:

1- سیستم اطلاعات بازاریابی

2- سیستم برنامه ریزی بازاریابی

3- سیستم سازمانی بازاریابی

4- سیستم کنترل بازاریابی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت اصول بازار شناسی، بازاریابی و مدیریت بازار

اصول بازار شناسی، بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی،بازارشناسی،مدیریت بازار ،مدیریت،ارتباطات بازار یابی،بهره وری در فروش،بازار یابی تلفنی،انواع …
اصول و مباني بازار يابي

مشتریان. بازاریابی. نوین. ROOSTA. بازارشناسی. بازارداری. بازارسازی. ROOSTA. مدیریت دادوستد. CHANGE. FACTORS. (CONDITIONS). شرايط و عوامل محيطی.
پاورپوینت اصول بازار شناسی، بازاریابی و مديريت بازار – نفیس فایل

این پاورپوینت در مورد اصول بازار شناسی، بازاریابی و مديريت بازار در 160 اسلاید زیبا می باشد.
پاورپوینت اصول و مبانی بازاریابی-فروشگاه دانلود فایلهای مدیریتی

پاورپوینت اصول و مبانی بازاریابی که از مجموع دروس مدیریت بازاریابی دکتر احمد روستا … مدیریت بازاریابی – بازارشناسی – بازارسازی – بازارداری – تحقیق بازاریابی … روش های خرید و فروش – آمیخته ترویج و ارتباط با بازار – ده فرمان تبلیغات.
اصول بازار شناسی | مدیریت بازار و بازاریابی – دانلود فایل پاورپوینت …

28 مه 2018 … دانلود پاورپوینت مدیریت بازار و بازاریابی – اصول بازار شناسی … این پاورپوینت در مورد مدیریت بازار و بازاریابی در 80 اسلاید زیبا می باشد.

پاورپوینت قیمت اوراق بهادار در مدیریت مالی

پاورپوینت قیمت اوراق بهادار در مدیریت مالیدسته:
مدیریت

بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 166 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

این پاورپوینت در مورد قیمت اوراق بهادار در مدیریت مالی در 40
اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل قیمت اوراق بهادار در مدیریت
مالی،قیمتها و ارزش فعلی ،اوراق بهادار با درآمد متغیر،فرضیه
بازار كارا اوراق بهادار،مدیریت مالی،مدیریت دارایی،مدیریت،مدیریت
مالی،مدیریت دارایی های جاری ،بنگاههای اقتصادی،وظایف مدیر
مالی،سرمایه گذاری در دارایی های جاری، وومنابع م

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

این پاورپوینت در مورد قیمت اوراق بهادار در مدیریت مالی در
40 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: قیمت اوراق بهادار در
مدیریت مالی،قیمتها و ارزش فعلی ،اوراق بهادار با درآمد
متغیر،فرضیه بازار كارا اوراق بهادار،مدیریت مالی،مدیریت
دارایی،مدیریت،مدیریت مالی،مدیریت دارایی های جاری ،بنگاههای
اقتصادی،وظایف مدیر مالی،سرمایه گذاری در دارایی های جاری،
و…ومنابع می باشد

}یک ابزار مالی قابل داد و ستد و مثلی (عوض دار) ای است که
دارای ارزش مالی می‌باشد. اوراق بهادار به‌طور کلی به صورت زیر
دسته‌بندی می‌شوند:

}

}اوراق بدهی مانند سند بدهی بانک، اوراق قرضه و سهام
قرضه

}اوراق حقوق صاحبان سهام مانند سهام عادی و …

}ابزارهای مشتقه مثل، قرار دادهای آتی، اختیار معامله،
پایاپای

}شرکت یا بنگاهی که اوراق بهادار منتشر می‌کند،
«منتشرکننده» نامیده می‌شود. ساختار قوانین کشورها واجد شرایط
بودن یک اوراق بهادار را تعیین می‌کنند. اوراق بهادار، می‌توانند
به صورت گواهی صادر شوند یا به‌طور عام تر بدون گواهی باشند و
تنها در مدخلی الکترونیکی ثبت شده باشند. گواهی‌ها می‌توانند در
وجه حامل باشند، به این معنا که حمل‌کننده آن صاحب حقوق ورقه
بهادار است یا با نام باشند که در این صورت تنها شخصی که اوراق به
نام اوست صاحب حقوق است. اوراق بهادار شامل سهام شرکت‌ها یا
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، اوراق قرضه منتشره شده توسط
شرکت‌ها یا واسطه‌های دولتی، سهام با اختیار معامله یا هرنوع
اختیار معامله دیگر، واحدهای شراکت محدود و انواع مختلفی از
ابزارهای رسمی سرمایه‌گذاری است که قابل معامله و تعویض
باشند.

   قیمتها و ارزش فعلی یكی از اصول
بنیادی مدیریت مالی این است كه در یك بازار كارا، قیمت بازار
اوراق بهادار برابر ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از آنها می
باشد.

   اوراق بهاداری كه جریان نقدی حاصل
از آن طی دوره های مختلف یكسان است مثل اوراق قرضه و سهام ممتاز
بدون مشاركت در سود باقیمانده را اوراق بهادار با درآمد ثابت می
نامند. با در نظر گرفتن این معیار، كه قیمت بازار اوراق بهادار
برابر ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از آنها می
باشد.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها :
قیمت اوراق بهادار در مدیریت مالی
,
قیمتها و ارزش فعلی
,
اوراق بهادار با درآمد متغیر
,
فرضیه بازار كارا اوراق بهادار
,
مدیریت مالی
,
مدیریت دارایی
,
مدیریت
,
مدیریت مالی
,
مدیریت دارایی های جاری
,
بنگاههای اقتصادی
,
وظایف مدیر مالی
,
سرمایه گذاری در دارایی های جاری

نوشته پاورپوینت قیمت اوراق بهادار در مدیریت مالی اولین بار در مرکز دانلود فایل نگارا. پدیدار شد.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

پاورپوینت قيمت اوراق بهادار در مدیریت مالی – فایل مارکت

www.filemarket.org/downloads/the-price-of-securities-in-financial-management
این پاورپوینت در مورد قيمت اوراق بهادار در مدیریت مالی در ۴۰ اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: قيمت اوراق بهادار در مدیریت مالی،قيمتها و ارزش فعلي ،اوراق بهادار با …

پاورپوینت قیمت اوراق بهادار در مدیریت مالی

daneshgraphic.sellufile.com/product-66899-management.aspx

ذخیره شده

قیمت اوراق بهادار در مدیریت مالی،قیمتها و ارزش فعلی ،اوراق بهادار با درآمد متغیر،فرضیه بازار كارا اوراق بهادار،مدیریت مالی،مدیریت دارایی،مدیریت،مدیریت مالی،مدیریت …

پاورپوینت قيمت اوراق بهادار در مدیریت مالی – مونومارکت

monomarket.ir/پاورپوینت-قيمت-اوراق-بهادار-در-مدیریت/

ذخیره شده

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – پاورپوینت قیمت اوراق بهادار در مدیریت مالی , قیمت اوراق بهادار در مدیریت مالی,قیمتها و ارزش فعلی ,اوراق بهادار با درآمد متغیر,فرضیه بازار کارا اوراق …

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2

جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2

دسته بندي : علوم پایه » شیمی

توضیحات:
جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2 با موضوع رفتار اتم ها با یکدیگر ، در قالب فایل pdf و در 14 صفحه.

جزوه
تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه
تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های تاپ
موجود در بازار می باشد. لذا بدون شک جزء بهترین جزوات تایپی، کار شده،
منظم و دارای تست تالیفی در انتهای هر فصل می باشد که قابلیت دانلود ان در
سایت مربوطه می باشد. کافی است یک فصل از آن را دانلود نمایید. مشت نمونه
خروار است.

لطفا درهنگام دانلود سایر فصول به کلمه (5 ستاره) در عنوان دقت داشته باشید.

دسته بندی: علوم پایه » شیمی

تعداد مشاهده:
110
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 14

حجم فایل:958
کیلوبایت


 قیمت:


3,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • محتوای فایل دانلودی:

  فایل pdf

نوشته جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2 اولین بار در مرکز دانلود فایل نگارا. پدیدار شد.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

آموزش علوم متوسطه – جزوه فصل دوم علوم نهم – رفتار اتم ها با …

mmscience.mihanblog.com/post/1042

ذخیره شده

۲۸ خرداد ۱۳۹۶ – سلام دوستان عزیزم، در پست امروز، جزوه کامل و جامع فصل دو علوم پایه نهم ( رفتار اتم ها با یکدیگر ) … 2- ترکیب: مواد خالصی هستند که مولکول آنها زا دو یا چند اتم متفاوت تشکیل شده است، مانند نمک، شکر، آب و. … جزوه تیزهوشان علوم نهم.
وارد نشده: 5ستاره

[PDF]علوم پایه نهم دوم جزوه فصل – IDPay

https://idpay.ir/file/4945/download?token=yRMbBEcP

ذخیره شده

mmscience.mihanblog.com. وبالگ علوم دوره متوسطه اول. 1. جزوه فصل. دوم. علوم پایه نهم. برای دانلود این تحقیق. و پروژه های. درسی. دیگر. به. وبالگ زیر مراجعه فرمایید: …
وارد نشده: 5ستاره

جزوه کامل فصل 2 علوم نهم | رفتار اتم ها با یکدیگر | گاما

https://gama.ir › فایل آموزشی › دوره اول متوسطه › نهم › علوم تجربی

ذخیره شده

۲۰ دی ۱۳۹۵ – امروز یک جزوه بسیار کامل و جامع از فصل 2 علوم پایه نهم را برای دانلود قرار داده ام. با تهیه و مطالعه این جزوه می توانید به راحتی مباحث و نکات فصل 2 …
وارد نشده: 5ستاره

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

پاورپوینت نظارت بر بودجه

پاورپوینت نظارت بر بودجه

دسته بندي : مباحث رشته ها » پاورپوینت

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت نظارت بر بودجه دارای 37 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 37 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

نظارت بر اجراي بودجه مرحله چهارم و آخرين مرحله از فرآيند بودجه است

نظارت درونی نظارتي است كه توسط قوه مجريه در داخل و به وسيله خودش و به منظور اطمينان از اجراي صحيح قانون صورت مي گيرد. اين نوع نظارت را نظارت اداري نيز مي نامند

نظارت مالي وزارت دارايي از طريق ذيحسابان ، خزانه داري و سازمان هاي حسابرسي وابسته به عمل مي آيد.

نظارت عملياتي سازمان مديريت و برنامه ريزي از طريق مبادله موافقت نامه و دريافت گزارشات پيشرفت كار دستگاه هاي اجرايي و كميته تخصيص اعتبار كه دبيرخانه آن در اين سازمان مستقر انجام مي شود.

موافقت نامه يكي از ابزارهاي نظارت قوه مجريه بوده و مبادله آن از لحاظ زماني نظارت قبل از خرج مي باشد.

 

فهرست مطالب:

مرحله نظارت

نظارت بر بودجه در ايران

نظارت دروني

نظارت مالي

ذيحساب

خزانه داري كل كشور

نظارت عملياتي

مبادله موافقت نامه

گزارش پيشرفت كار

كميته تخصيص اعتبار

نظارت بيروني

نظارت قضايي

نظارت ديوان محاسبات

وظايف ديوان محاسبات

اختيارات ديوان محاسبات

نظارت سازمان بازرسي كل كشور

وظايف و اختيارات

نظارت پارلماني

نظارت پارلماني در طي سال مالي

نظارت پارلماني پس از پايان سال مالي

محتواي گزارش تفريغ بودجه

محدوده رسيدگي

رعايت اصل كنترل بودجه اي

مصرف صحيح هر يك از وجوه دولتي

رعايت قوانين و مقررات

اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي

مقايسه درآمدهاي واقعي با درآمدهاي پيش بيني شده

پرداخت هاي غير قطعي جاري و سنواتي

وضعيت شركت هاي دولتي

وظايف دستگاه هاي اجرايي در پايان سال مالي

فرم ها

دسته بندی: مباحث رشته ها » پاورپوینت

تعداد مشاهده:
5
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: .ppt

تعداد صفحات: 37

حجم فایل:277
کیلوبایت


 قیمت:


8,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • محتوای فایل دانلودی:

  دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت نظارت بر بودجه دارای 37 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد
  تعداد اسلاید : 37 اسلاید
  فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش
  آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

نوشته پاورپوینت نظارت بر بودجه اولین بار در مرکز دانلود فایل نگارا. پدیدار شد.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

دانلود فایل پاورپوینت نظارت بر بودجه

magirans.com/دانلود-فایل-پاورپوینت-نظارت-بر-بودجه-2.htm

ذخیره شده

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظارت بر بودجه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در …

[PPT]نظارت بر بودجه

odm.tbzmed.ac.ir/uploads/…/بسته%20آموزشی%20بودجه/نظارت%20بر%20بودجه.ppt

ذخیره شده

مشابه

نظارت بر اجراي بودجه مرحله چهارم و آخرين مرحله از فرآيند بودجه است،. تنظيم و نظارت بودجه دو مرحله متمايز از مراحل چهارگانه گردش بودجه را تشكيل مي دهند اما كنترل بودجه …

اجرا و نظارت بر اجرا بودجه – مرکز آموزش و پژوهش گزینش کشور

www.rtcs.ir/budgeting.pdf

ذخیره شده

مشابه

پاور پوینت استاد. … اجرا و نظارت بر اجرا بودجه. اجرا و نظارت بر اجرا بودجه. پاور پوینت استاد. ×. جهت دانلود این فایل در صورتی که عضو هستید ابتدا با نام کابری خود …

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

طرز تهیه کوفته آجیلی | آموزش پخت کوفته آجیلی

طرز تهیه کوفته آجیلی | آموزش پخت کوفته آجیلی

امروز برای شما عزیزان طرز تهیه کوفته آجیلی را آموزش میدهیم
امیدواریم لذت ببرید.

مواد لازم:

مغز نیمکوب شده: چهارصد گرم

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندوگوساله: نیم کیلو

تخم مرغ: دوعدد

پیاز رنده کرده اب گرفته: یک عدد بزرگ

ارد نخودچی: یک لیوان

نمک و ادویه و رب انار و زعفران: به میزان لازم

طرز تهیه:

ابتدا پیاز را رنده درشت کرده و آب آنرا بگیرید سپس گوشت را با
پیاز مخلوط کرده زردچوبه و نمک و ادویه بزنید.بعد مغزیجات را که
نیمه آسیاب کرده ریختم و خوب مخلوط کرده سپس دوعدد تخم مرغ اضافه
میکنیم.

آرد نخودچی رو کم کم مخلوط کرده و مواد را به مدت پانزده دقیقه
ورز می دهیم. اگر متوجه شدید موادتان خوب سفت نشده آرد نخود
بیشتری اضافه کنید. از موادمان گلوله هایی به اندازه نارنگی
برداشته  و ورز داده داخل سینی میچینیم. در انتها نیم ساعت
داخل یخچال میگذاریم و سپس داخل تابه همه رو سرخ میکنیم.

در قابلمه ایی ی پیاز بزرگ رنده کردم وبا کمی روغن تفت داده نمک
واودیه وزعفرون زدم بعد چهار پنج قاشق رب انار زدم واب ریخته
گزاشتم خوب جوش امد
کوفته های سرخ شده را دونه دونه داخل سس ریختیم و با در باز اجازه
میدهیم تانیم ساعت بجوشد سپس در قابلمه را میگذاریم. بعد از دو
ساعت جوشیدن و پختن چند قاشق شکر داخل اب کوفته ریخته و البته
بجای شکر شیره انگور هم میشود ریخت بعد از دو دقیقه جوشیدن غذای
شما آماده سرو کردن است.

کسانی که این شامی خوشمزه را تهیه کردند میتوانند در قسمت
نظرات با ما و بقیه خوانندگان در میان بگذارند

همچنین در سبزپندار بخوانید:

طرز تهیه آدانا کباب | آموزش پخت
آدانا کباب

طرز تهیه شامی رشتی | آموزش پخت
شامی رشتی

طرز تهیه کوفته آجیلی | آموزش پخت کوفته آجیلی

طرز تهیه کوفته آجیلی آذربایجانی – آکاایران

www.akairan.com/co145bo.طرز-تهیه-کوفته-آجیلی-آذربایجانی

ذخیره شده

طرز تهیه کوفته آجیلی آذربایجانی و روش پخت کوفته آجیلی و کوفته آذربایجانی و انواع کوفته و کوفته مجلسی را در آکاایران ببینید.

طرز تهیه کوفته آجیلی آذربایجان – سوران

www.sooran.com › سوران.کام › طرز تهیه ها

ذخیره شده

مشابه

۱۹ خرداد ۱۳۹۴ – طرز تهیه کوفته آجیلی آذربایجان … اضافه می کنیم و از سس روی کوفته های می ریزیم و می گذاریم که کوفته ها بپزند تقریبا 40دقیقه پخته می شود …

mp4.ir – طرز تهیه کوفته آجیلی آذربایجان

▶ 14:57

www.mp4.ir/Video?Watch=485…/طرز-تهیه-کوفته-آجیلی-آذربایجان

۲۷ فروردین ۱۳۹۴
طرز تهیه کوفته آجیلی آذربایجان. تاریخ ارسال : ۲۷-۱-۱۳۹۴. User به خانه برمی گردیم – بخش آشپزیbacktohomeتعداد بازدید ۱.۲K+دنبال کردن. فارسی. آشپزی.